Sundhed for hele folket

Tillidsfolk for læger og ufaglærte arbejdere indledte i 1984 et enestående samarbejde for at øge sundheden – bogen rapporterer og kommer med nye forslag.
   Bogen kan ikke længere købes, men kan lånes på biblioteket.