Sygdom er ikke hver mands herre

Det danske sundhedsvæsen præges af formel lighed, men ikke af reel lighed. En blindtarmsbetændelse og et mavesår behandles ens uanset økonomi og geografi, men de lidelser som især findes blandt de ringst uddannede og socialt dårligt stillede, kaldes med et opgivende skuldertræk folkesygdomme.
   Specialarbejderforbundet og Foreningen af Yngre Læger har derfor startet et samarbejde for at styrke samarbejdet for at demokratisere sundhedsforholdene i Danmark.
   Denne pjece er en del af dette samarbejde, et samarbejde der først og fremmest skal foregå lokalt.
   Bogen kan ikke længere købes, men kan lånes på biblioteket.